Eko d.o.o. - za gospodarenje otpadom Zadarske Županije
+385 23 49 33 80
info@eko-go.hr

Home » Archive

Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ Otvoreni postupak javne nabave – Evidencijski broj nabave 01-17-VV-01 Informacija o izjavljenoj zalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije 29.3.2018.  

Više