Eko d.o.o. - za gospodarenje otpadom Zadarske Županije
+385 23 49 33 80
info@eko-go.hr

Home » Archive

Jeste li znali da čak 80% proizvoda bacimo u smeće nakon što smo ih upotrijebili samo jednom? A prema redu prvenstva gospodarenja otpadom priprema za ponovnu uporabu na drugom je mjestu, odmah nakon sprečavanja nastanka otpada, a prije recikliranja i drugih postupaka oporabe. Postupa zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja …

Više