Eko d.o.o. - za gospodarenje otpadom Zadarske Županije
+385 23 49 33 80
info@eko-go.hr

Home » Archive

Završeni su radovi na čišćenju terena i geotehnički istražni radovi na samoj lokaciji Centra te su predana četiri zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola i to za trafostanicu, pristupnu cestu, reciklažno dvorište i prostor za recikliranje građevinskog otpada, kazao je Dino Perović. Usprkos krizi izazvanoj epidemijom koronavirusom, aktivnosti na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje …

Više