Edukativno-informativni program „Edukacija o korisnosti otpada“

Otpad nije smeće, već sirovina koju je potrebno selektivno prikupljati, obrađivati, reciklirati te vratiti u upotrebu. Time se smanjuje količina otpada te čuvaju priroda i okoliš. Međutim, da bi se uspostavio održiv kružni sustav gospodarenja otpadom potrebna je promjena svijesti i ponašanja građana naviklih na odlaganje svog otpada u jednu kantu. A da bi se to postiglo te se građane potaknulo na odgovorno ponašanje s otpadom, potrebno je krenuti od najmanjih nogu, jer su upravo djeca ta koja, ako im se pristupi na pravi način, najbrže i najučinkovitije usvajaju poželjne navike, a stečeno znanje kasnije prenose na svoje roditelje, bake i djedove, braću i sestre i ostale prijatelje.

Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije zato je pokrenula niz edukativno-informativnih radionica u osnovnim školama diljem Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije, namijenjenih učenicima nižih razreda. Na radionicama nazvanima „Edukacija o korisnosti otpadom“ učenici kroz zgode i nezgode g. Otpadića, maskote napravljene od recikliranih materijala, uče u koji spremnik odložiti koru od banane, novine, staklo i plastiku, a pripremljena je i prigodna pjesmica. Na ovaj se način djeca uče raspoznavati čemu služe smeđi, žuti, plavi i zeleni spremnik te kako i sami doma mogu iskoristiti ono što bi inače odbacili da naprave neku novu stvar.

Osim radionica u školi, o važnosti novog sustava gospodarenja otpadom, koji će u dvjema županijama biti uveden dovršetkom gradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, na posebno osmišljenim seminarima razgovara se i s predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, komunalnih poduzeća i nevladinih udruga koji gravitiraju CGO-u.

Povuci EKO-logičan potez!

 

Crtani film o odvajanju otpada

Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije provodi edukacije za naše najmlađe sugrađane. U sklopu radionice „Edukacija o korisnosti otpada“ u kojoj djeca vrtićke dobi i učenici prvih i drugih razreda osnovne škole, kroz zgode i nezgode g. Otpadića uče kako razdvajati otpad, sada smo im pripremili i prigodni crtić! Odvajajmo otpad i čuvajmo Lijepu našu!

 

Pjesma “Otpadić”

 

Promotivni materijali

Letak Edukativne aktivnosti
Letak CGO Biljane Donje
Bilten CGO Biljane Donje
Brošura
Letak Eko d.o.o.
Bilten Eko d.o.o.
Letak Gospodarenje otpadom
Bilten Gospodarenje otpadom

Galerije fotografija

Gospodin Otpadić
Galerija fotografija s radionice Gospodin Otpadić u osnovnoj školi Zadarski otoci
Galerija fotografija s radionice Gospodin Otpadić u osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje
Galerija fotografija s radionice Gospodin Otpadić u osnovnoj školi Poličnik
Galerija fotografija s radionice Gospodin Otpadić u osnovnoj školi Dr. Jure Turića, Gospić
Galerija fotografija s edukativnih radionica

Dječji radovi