19.09.2017. Istaknuto, Vijesti

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16), tvrtka EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije kao javni Naručitelj, nakon provedenog prethodnog savjetovanja, a prije pokretanja postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica“ (ev.br. nabave 02-17-MV-01), objavljuje:
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na temelju provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.