09.06.2020. Istaknuto, Vijesti

Završeni su radovi na čišćenju terena i geotehnički istražni radovi na samoj lokaciji Centra te su predana četiri zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola i to za trafostanicu, pristupnu cestu, reciklažno dvorište i prostor za recikliranje građevinskog otpada, kazao je Dino Perović.

Usprkos krizi izazvanoj epidemijom koronavirusom, aktivnosti na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje teku predviđenom dinamikom, doznajemo od Dina Perovića, direktora tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije, kojoj je povjerena provedba ovog velikog infrastrukturnog projekta.
– Završeni su radovi na čišćenju terena i geotehnički istražni radovi na samoj lokaciji Centra te su predana četiri zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola i to za trafostanicu, pristupnu cestu, reciklažno dvorište i prostor za recikliranje građevinskog otpada, kazao je Perović ističući kako bi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u skoro vrijeme trebalo izdati ove četiri dozvole.

Podrška projektu

Osim toga, u pripremi za ishođenje građevinskih dozvola su i ostali glavni projekti za upravnu zgradu, MBO, ulazno-izlaznu zonu, transportni centar, odlagalište za inertni otpad, odlagalište za neopasni otpad, područje za obradu oborinskih voda, odlagališnog plina i natkriveno skladište, pojašnjava Perović, ističući kako veliku podršku projektu izgradnje CGO-a daju Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županije, kao suvlasnici tvrtke Eko d.o.o.
CGO Biljane Donje vrijedan je 368.492.963 kuna na čijoj izgradnji radove izvodi slovenska tvrtka Riko d.o.o., a predviđeni završetak radova je u drugoj polovici 2022. godine. Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u maksimalnom iznosu od 70 posto, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do 19 posto te Županija, gradovi i općine na području Zadarske županije u iznosu do 10 posto vrijednosti projekta. Radovi na izgradnji pretovarnih stanica, koji su također dio projekta izgradnje CGO-a Biljane Donje, pri samom su kraju, a jedna od njih je PS Biograd na moru koja se nalazi neposredno uz novootvoreno reciklažno dvorište koje je izgradio Grad Biograd također uz pomoć EU sredstava.

Pretovarna stanica u Biogradu

– Pred samom smo predajom Zahtjeva za tehnički pregled PS Biograd, na kojoj radove, kao i na ostale dvije pretovarne stanice na Pagu i u Gračacu, izvodi tvrtka Lavčević – Zadar d.o.o. Vrijednost radova na sve tri pretovarne stanice je gotovo 17.5 milijuna kuna, kaže Perović podsjećajući kako su u sklopu projekta Izgradnje CGO-a Biljane Donje već potpisani ugovori za savjetovanja u odnosima s javnošću u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna, ugovor o tehničkoj pomoći od 5,1 milijun kuna i ugovor o nadzoru težak 5,6 milijuna kuna. Preostalo je još provesti postupak javne nabave za mobilnu opremu procijenjene vrijednosti oko 50 milijuna kuna.
– Ovako velik i zahtjevan infrastrukturni projekt nije moguće provoditi bez podrške Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje nam je ujedno posredničko tijelo u provedbi ovog projekta, kao i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a veliku ulogu u korištenju europskog novca za naš projekt ima i Ministarstvo gospodarstva te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, zaključuje Perović.

Izvor: Zadarski list