Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti Evidencijski broj nabave: 02-17-MV-01. Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica.