10.05.2017. Istaknuto, Vijesti

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom sklopila je 4. svibnja ove godine ugovor o javnim uslugama za pružanje tehničke pomoći nad izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“.

Ugovor je sklopljen s tvrtkom Ernst&Young savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, a ugovorna cijena iznosi 5.175.750,00 kuna bez PDV-a.

Rok pružanja Usluge tehničke pomoći iznosi 63 mjeseca od dana potpisivanja ugovora, a usluge se odnose na pružanje tehničke pomoći nad projektiranjem i izgradnjom CGO-a koji se sastoji od: upravne zgrade, reciklažnog dvorišta otvorenog tipa, transportnog centra, MBO postrojenja, odlagališta za neopasni otpad, natkrivenog skladišta, prostora za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina, prostora za reciklažu građevinskog otpada, odlagališta za inertni otpad, ulazno-izlazne zone infrastrukture i prometnica unutar CGO-a i pristupne ceste.

Usluge tehničke pomoći odnose se također i na izgradnju tri pretovarne stanice – Biograd n/m, Gračac i Pag kapaciteta do 10.000 tona godišnje.