Slide Slide Slide Slide
EKO CGO Biljane Donje
 
img

Projekt CGO Biljane Donje

 

U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje na površini od oko 46 hektara prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

POČNIMO ODMAH ODVAJATI OTPAD

Vrijeme je da Zadarsku županiju učinimo čišćom i ljepšom. Odvajajmo otpad i odlažimo ga u odgovarajuće spremnike, jer tako smanjujemo opasne i ružne planine otpada te čuvamo okoliš za nas i buduće generacije.

Mi znamo dobro gospodariti otpadom

Eko d.o.o. – za gospodarenje otpadom Zadarske Županije - Gospodarenje otpadom Zadarske Županije