Postavke kolačića

Naša stranica koristi kolačiće

Neki od njih du neophodni za ispravan rad stranice, dok neke možete ugasiti u postavkama.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda strukturnifondovi.hr europski-fondovi.eu/konkurentnost-i-kohezija
Fondovi loga

Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.

Društvenim ugovorom o osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac osnivaju EKO, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.

Cilj osnivanja Društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije.

Svaki građanin Zadarske županije proizvede nešto više od jednog kilograma otpada dnevno, odnosno oko 395 kilograma godišnje

Kilogram otpada ilustracija

Pravilnim odvajanjem otpad pretvaramo u vrijednu sirovinu koju možemo ponovno koristiti ili reciklirati.

Projekt CGO Biljane Donje

CGO Biljane Donje

U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje na površini od oko 46 hektara obrađivat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

U sklopu CGO Biljane Donje izgrađene su tri pretovarne stanice i to: PS Biograd na Moru, PS Gračac i PS Pag

Edukacije

Tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije pokrenula je niz edukativno-informativnih radionica u osnovnim školama i dječjim vrtićima diljem Zadarske županije i južnog dijela Ličko-senjske županije.

logo edukacije

Institucije s kojima partnerski surađujemo na rješavanju problema okoliša.

Novosti