25.10.2018. Blog

Odgovor na ovo pitanje sigurno je ne! A pritom niste ni svjesni da to upravo radite. Baterije mobitela ili računala na kojem čitate ovaj članak, nakon što ih prestanete koristiti, postaju opasni otpada s kojim se mora oprezno i posebno rukovati. 

Opasni otpad danas predstavlja jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Bilo da se razlaže u podzemnim vodama ili spaljivanjem širi atmosferom, opasni otpad vrlo ozbiljno ugrožava okoliš i zdravlje ljudi. Najčešće nastaje u industriji i domaćinstvima jer se opasne tvari nalaze u mnogim stvarima koje nas okružuju. Tako se u opasni otpad, uz baterije, ubrajaju još i lijekovi, ostaci sredstava za zaštitu bilja, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, ostaci lužina, kiselina, boja, lakova i otapala, sredstva za skidanje hrđe i zaštitu drva, akumulatori, uljni filtri, termometri sa živom, antifriz, boce pod tlakom, ljepila, fotokemikalije, mineralnih ulja i drugo. Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati, a ovisno o vrsti može se predati u specijalizirane trgovine, reciklažna dvorišta ili specijaliziranom skupljaču. Pritom je važno imati na umu da različite vrste opasnog otpada obvezno treba predati odvojeno.

Opasni otpad ćete prepoznati ako posjeduje jednu ili više navedenih karakteristika: 

  • zapaljivost (uzrokuje ili pospješuje plamen)
  • reaktivnost (reagira s drugim materijama te pri čemu može nastati eksplozija)
  • korozivnost (oštećuje tkivo ili metal)
  • toksičnost (štetnost za zdravlje, vodu, hranu i zrak).

 

Jeste li znali? 

  • 1 litra motornog ulja može zagaditi milijun litara pitke vode
  • 1 tona otpadnog ulja u vodi, po svom štetnom djelovanju, odgovara količini otpadnog  materijala  kojeg stvara naselje od 40.000 stanovnika
  • sredstva za čišćenje štednjaka, pećnica i roštilja mogu sadržavati lužine i organska otapala te se ne smiju izlijevati u odvod ili odlagati u komunalni otpad
  • kemijska sredstva za čišćenje podova i namještaja mogu sadržavati organska otapala i aromatske ugljikovodike
  • baterije i akumulatori mogu sadržavati teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi.