Eko d.o.o. - za gospodarenje otpadom Zadarske Županije
+385 23 49 33 80
info@eko-go.hr

Javna nabava – arhiva

Home » Javna nabava - arhiva

Treća izmjena Dokumentacije o nabavi Izmijenjena dokumentacija o nabavi – Knjiga 1: upute ponuditeljima Izmijenjena dokumentacija o nabavi – Knjiga 2: troškovnik  

Više

Druga izmjena Dokumentacije o nabavi Izmijenjena dokumentacija o nabavi – Knjiga 1: upute ponuditeljima Izmijenjena dokumentacija o nabavi – Knjiga 2: troškovnik  

Više

Informacija o izjavljenoj zalbi na izmjenu Dokumentacije o nabavi (31.1.2018.)  

Više

Peta izmjena Dokumentacije o nabavi za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji CGO “Biljane Donje” (17.1.2018.) Izmijenjena dokumentacija o nabavi dana 17.01.2018.  

Više

Informacija o obustavi postupka temeljem Zaključka DKOM-a (27.03.2017.) Informacija o izjavljenoj žalbi na Odluku o poništenju (07.03.2017.) Odluka o poništenju postupka javne nabave samo za odabrane (sposobne) natjecatelje kojima je bio dostavljen Poziv na dostavu ponude broj 01-473/16 od 04.08.2016. godine u skladu sa člankom 32. stavak 8. i člankom 36. stavak 1. Zakona o …

Više

Odluke o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Odluka o odabiru – Energy&Environmental Planing LLC (pdf) Odluka o odabiru – INSTITUT IGH d.d. (pdf) Odluka o odabiru – INVESTINŽENJERING (pdf) Odluka o odabiru – PROJEKT d.d. (pdf) Odluka o odabiru – PROPLUS (pdf) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (pdf) Poziv na nadmetanje …

Više

Odluke o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Odluka o odabiru – Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. (pdf) Odluka o odabiru – SAFEGE d.o.o. (pdf) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda -Tehnička pomoć nad izgradnjom CGO Biljane Donje (pdf) Privici Poziv na pisano pojaš. i upotpunj. ponude – 1.2017-141 Safege d.o.o. (pdf) Odgovor …

Više

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (pdf, 12.06.2016.) Ecoina d.o.o. Zagreb, Odluka o odabiru (pdf) Hauska i partner d.o.o. Zagreb, Odluka o odabiru (pdf) Integralni marketing i komunikacije d.o.o. Zagreb, Odluka o odabiru (pdf) Inženjerski biro d.d. Zagreb, Odluka o odabiru (pdf) Media Val d.o.o. …

Više

Plan nabave za 2016. godinu // 17.11.2016 I. Rebalans plana nabave za 2016. godinu // 17.11.2016 II. Rebalans plana nabave za 2016. godinu // 25.01.2017

Više

1. izmjena dokumentacije za nadmetanje (pdf) 2. izmjena dokumentacije za nadmetanje (pdf) Izmijenjena dokumentacija za nadmetanje 1. dio (pdf) Prilog II POPIS PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE 1. Studija o utjecaju na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom (pdf) 2. Rjesenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (pdf) 3. Idejni projekt CGO Biljane Donje (pdf) 4. Lokacijska dozvola …

Više
Stranica 2 od 3 123