17.11.2021. Istaknuto, Vijesti

Tvrtka Eko d.o.o. za gospodaranje otpadom Zadarske županije provodi edukaciju za predstavnike jedinica lokalne samouprave, odnosno direktore komunalnih poduzeća koja djeluju na području obuhvata CGO-a Biljane Donje.

Iz tvrtke Eko podsjećaju da je planirani rok izgradnje Centra prosinac 2022. godine, a početkom rada CGO-a Biljane Donje zatvaraju se sva odlagališta otpada na području Zadarske županije i južnog dijela Ličko-senjske županije. Stoga su odlučili održati Program edukacije za komunalne tvrtke na području obuhvata CGO-a Biljane Donje. Edukacija će se održati u tri pojedinačna termina, 23., 24. i 25. studenog 2021. godine.

Edukacija je ograničena na dvanaest osoba po terminu radi osiguravanja epidemioloških zahtjeva. Predavači su izv. prof. Aleksandra Anić Vučinić i izv. prof. Sanja Kalambura. Edukacija uključuje sljedeća predavanja: Uloga CGO-a Biljane Donje u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i Uloga edukacije i informiranja u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na području CGO-a Biljane Donje. Prijave s naznačenim odabranim terminom vrše se na adresu e-pošte: ljiljana.jurjevic@eko-go.hr

Izvor: Zadarski list