Osnovni podaci

Ulica Ante Starčevića 1, Zadar
Trgovački sud Zadar MBS: 110016799
MB: 02384361 OIB: 209 450 130 29

  • OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 3, Zadar, HR2424070001100341431
  • Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, HR9724020061100746328
  • Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, HR1123900011100946278

Temeljni kapital: 200.000,00 kuna
Član Uprave – direktor: Dino Perović

Eko d.o.o. trgovačko je društvo za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Društvenim ugovorom o osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac osnivaju EKO društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.

Cilj je osnivanja Društva uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije.

Osnivači Eko d.o.o. Zadar

  • ZADARSKA ŽUPANIJA jedan poslovni udio u visini 23% temeljnog kapitala Društva
  • GRAD ZADAR jedan poslovni udio u visini 51% temeljnog kapitala Društva
  • GRAD BENKOVAC jedan poslovni udio u visini 26% temeljnog kapitala Društva

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupština

Skupština je najviši organ Društva a čini je po jedan predstavnik svakog osnivača. Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima ustroja, organizacijskog i gospodarskog života Društva. Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine, koji je predstavnik osnivača koji je preuzeo najveći poslovni udio.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi, a sastoji se od pet članova koje bira Skupština:

Uprava

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva. Direktor Društva je Dino Perović.Peti tab

Vizija

Suvremeno, cjelovito rješenje gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji na 30+ godina!

Misija

Stručnim znanjima i primjenom najviših standarda sigurnosti i zaštite okoliša u izgradnji Centra za gospodarenje otpadom mijenjamo nabolje gospodarenje otpadom u Zadarskoj županiji.
Odgovorno, racionalno i transparentno upravljamo sredstvima u ostvarenju svih potrebnih administrativnih koraka i pripremi studija, elaborata, analiza, projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.
Kontinuiranom edukacijom i informiranjem građana doprinosimo boljem razumijevanju važnosti dobrog gospodarenja otpadom i aktivnog sudjelovanja građana u preuzimanju odgovornosti za odnos prema otpadu kao ‘našoj zajedničkoj brizi’.
Partneri smo svim nadležnim tijelima i ustanovama u naporima uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji.

 

Dokumenti

 

Organizacijska shema