18.08.2017. Istaknuto, Vijesti

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16), tvrtka EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije kao javni Naručitelj, nakon provedenog prethodnog savjetovanja, a prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave „Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje“ (ev.br. nabave 01-17-VV-01), objavljuje
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na temelju provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.