Postavke kolačića

Naša stranica koristi kolačiće

Neki od njih du neophodni za ispravan rad stranice, dok neke možete ugasiti u postavkama.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda strukturnifondovi.hr europski-fondovi.eu/konkurentnost-i-kohezija
Fondovi loga

Javna nabava

Javna nabava

Naručitelj Eko d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma a jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od jedne godine za predmet nabave: Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike, evidencijski broj nabave: 5-MN-24.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. ožujka 2024. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2024/S F02-0002376.

Odluka o odabiru (23.01.2019.)

Odluka o odabiru (10.10.2018.)


Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ Šesta izmjena Dokumentacije o nabavi temeljem Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/18-01/91; URBROJ:354-01/18-7 od 28.02.2018.Četvrta izmjena Dokumentacije o nabavi za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji CGO “Biljane Donje” (27.12.2017.)


Prva izmjena Dokumentacije o nabavi za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji CGO “Biljane Donje” (30.10.2017.)


Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ (otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti). Evidencijski broj nabave: 01-17-VV-01 (02.10.2017.)

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16), tvrtka EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije kao javni Naručitelj, nakon provedenog prethodnog savjetovanja, a prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave „Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje“ (ev.br. nabave 01-17-VV-01), objavljuje

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti Evidencijski broj nabave: 02-17-MV-01

Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica (otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti) Evidencijski broj nabave: 02-17-MV-01

Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (25.1.2018.)

Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (18.1.2018.)

Obavijest o nadmetanju (29.12.2017.)

Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ Otvoreni postupak javne nabave – Evidencijski broj nabave 01-17-VV-01

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Evidencijski broj nabave 03-17-MV-02. Pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pretovarnih stanica.

Šesta izmjena Dokumentacije o nabavi temeljem Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/18-01/91; URBROJ:354-01/18-7 od 28.02.2018.

Važni dokumenti