Postavke kolačića

Naša stranica koristi kolačiće

Neki od njih du neophodni za ispravan rad stranice, dok neke možete ugasiti u postavkama.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda strukturnifondovi.hr europski-fondovi.eu/konkurentnost-i-kohezija
Fondovi loga

Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije

Vizija

Suvremeno, cjelovito rješenje gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji na 30+ godina!

CGO Biljane Donje

Misija

Stručnim znanjima i primjenom najviših standarda sigurnosti i zaštite okoliša u izgradnji Centra za gospodarenje otpadom mijenjamo nabolje gospodarenje otpadom u Zadarskoj županiji.

Odgovorno, racionalno i transparentno upravljamo sredstvima u ostvarenju svih potrebnih administrativnih koraka i pripremi studija, elaborata, analiza, projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.

Kontinuiranom edukacijom i informiranjem građana doprinosimo boljem razumijevanju važnosti dobrog gospodarenja otpadom i aktivnog sudjelovanja građana u preuzimanju odgovornosti za odnos prema otpadu kao ‘našoj zajedničkoj brizi’.

Partneri smo svim nadležnim tijelima i ustanovama u naporima uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji.

Osnovni podaci

Eko d.o.o. trgovačko je društvo za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Društvenim ugovorom o osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac osnivaju EKO društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.

Cilj je osnivanja Društva uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije.

Ulica Ante Starčevića 1, Zadar
Trgovački sud Zadar
MBS: 110016799
MB: 02384361
OIB: 209 450 130 29
Temeljni kapital: 200.000,00 kuna
Član Uprave – direktor: Dino Perović

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 3, Zadar, HR2424070001100341431

Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, HR9724020061100746328

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, HR1123900011100946278

GRAD ZADAR
jedan poslovni udio u visini 51% temeljnog kapitala Društva

GRAD BENKOVAC
jedan poslovni udio u visini 26% temeljnog kapitala Društva

ZADARSKA ŽUPANIJA
jedan poslovni udio u visini 23% temeljnog kapitala Društva

Organi Društva

SKUPŠTINA

  • Skupština je najviši organ Društva a čini je po jedan predstavnik svakog osnivača.
  • Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima ustroja, organizacijskog i gospodarskog života Društva.
  • Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine, koji je predstavnik osnivača koji je preuzeo najveći poslovni udio.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi, a sastoji se od pet članova koje bira Skupština:

PREDSJEDNIK:

Ivan Mijolović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Hrvoje Šarić

ČLANOVI:

Sašenka Korenov

Branko Arbanas

Helen Bošković

UPRAVA

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva. Direktor Društva je Dino Perović.

Riječ direktora

Direktor CGO Biljane Donje

Poštovani,
projekt CGO Biljane Donje jedan je od strateških projekata Zadarske županije i njegova realizacija od velike je važnosti za sve njezine stanovnike, kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije. Ovaj projekt pokrenut je još 2006. godine i do danas je odrađen obiman posao: od izrade dokumentacije do dugotrajnih postupaka pribavljanja dozvola te niza provjera i odobrenja nadležnih nacionalnih institucija. Uložili smo maksimalan trud u nastojanju da naš projekt CGO-a ide dalje, ne dopustivši da ga se eventualno zaustavi, jer bi posljedice toga u prvom redu bili negativni učinci u zaštiti okoliša te stanju okoliša Republike Hrvatske u cjelini.

Europska komisija krajem 2015. godine predstavila je paket o kružnom gospodarstvu kojim se u području gospodarenja otpadom uspostavlja ambiciozna dugoročna vizija povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada te se ujedno predlažu konkretne mjere za uklanjanje prepreka na terenu u pogledu boljega gospodarenja otpadom.

Važno je napomenuti da je CGO Biljane Donje u potpunosti usklađen s predviđenim sustavom odvojenoga sakupljanja otpada, kao i sa smjernicama Europske komisije oko načina zbrinjavanja otpada.

Gospodarenje otpadom utječe na sve ljude i na naš okoliš te je puno više od komunalne usluge; to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno, i velika odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama i razvijanje industrije. U tom smislu građani Republike Hrvatske, pa tako i žitelji naše županije postupno usvajaju navike pravilnog zbrinjavanja i odvajanja otpada. Otpad proizvodimo svaki dan sve više i više. Moramo početi odgovorno gospodariti otpadom, ako ne želimo da otpad zagospodari nama, odnosno započeti s odvojenim sakupljanjem reciklabilnoga dijela otpada, jer ga do 2020. godine moramo odvojiti 50 posto. Stoga problem moramo rješavati danas te ujedno težiti ciljevima koje trebamo dostići u budućnosti.

Direktor Dino Perović, dipl. ing.