18.03.2010. Vijesti

Na traženje Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva RH i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje

O B A V I J E S T
o produženju roka javne rasprave

Javni uvid Studije o utjecaju na okoliš i Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije

produžuje se do 30. travnja 2010. godine

Studija i Zahtjev ce do 30. travnja 2010. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Grada Benkovca (Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12) i Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Javno izlaganje Studije i Zahtjeva održat ce se 22. travnja 2010. godine u 11.00 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Benkovac, Šetalište kneza Branimira 45.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestima javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Grad Benkovac, 23 420 Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23 000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.