10.04.2018. Istaknuto, Radionice

Zadar, 9. travnja 2018. – U ponedjeljak, 9. travnja u vijećnici Grada Zadra tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije održala je treći seminar za predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja obuhvata budućeg Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Ovim seminarom nastavljeno je informiranje i educiranje lokalnih dionika o projektu izgradnje CGO-a te uspostavi cjelovitog sustava odgovornog gospodarenja otpadom u Zadarskoj i južnom dijelu Ličko-senjske županije.

Seminar na kojem je sudjelovalo 15 sudionika – predstavnici Grada Zadra, načelnici općina te predstavnici lokalnih komunalnih poduzeća – vodili su Damir Maruna, voditelj – savjetnik na području gospodarenja otpadom, Siniša Lovrić, voditelj strojarskih projekata te Marko Zaunović, voditelj financijsko-računovodstvenih poslova iz tvrtke Eko d.o.o. Govornici su, svaki sa svog područja djelovanja, informirali prisutne o trenutnoj situaciji s postupcima javne nabave u sklopu projekta, obvezama lokalnih dionika u njegovom financiranju te budućem sustavu gospodarenja otpadom u Županiji. Seminar je moderirala Ljiljana Jurjević, voditeljica Odjela za odnose s javnošću,

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652%. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%.

U sklopu provedbe Projekta do sada su, uz opsežnu dokumentaciju, potpisani Ugovor za pružanje usluge savjetovanja u odnosima s javnošću te Ugovor za pružanje tehničke pomoći nad izgradnjom CGO-a Biljane Donje, dok je postupak javne nabave Usluge nadzora nad izgradnjom CGO Biljane Donje dovršen te će njegova realizacija biti pokrenuta nakon potpisivanja Ugovora o izgradnji CGO-a. Trenutno su aktivni postupci javne nabave za izgradnju centra kao i za izgradnju te nadzor nad pretovarnim stanicama u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu.