Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“
Otvoreni postupak javne nabave – Evidencijski broj nabave 01-17-VV-01