Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“.
Šesta izmjena Dokumentacije o nabavi temeljem Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/18-01/91; URBROJ:354-01/18-7 od 28.02.2018.