Poštovani,

projekt CGO Biljane Donje jedan je od strateških projekata Zadarske županije i njegova realizacija od velike je važnosti za sve njezine stanovnike, kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije. Ovaj projekt pokrenut je još 2006. godine i do danas je odrađen obiman posao: od izrade dokumentacije do dugotrajnih postupaka pribavljanja dozvola te niza provjera i odobrenja nadležnih nacionalnih institucija. Uložili smo maksimalan trud u nastojanju da naš projekt CGO-a ide dalje, ne dopustivši da ga se eventualno zaustavi, jer bi posljedice toga u prvom redu bili negativni učinci u zaštiti okoliša te stanju okoliša Republike Hrvatske u cjelini.

Europska komisija krajem 2015. godine predstavila je paket o kružnom gospodarstvu kojim se u području gospodarenja otpadom uspostavlja ambiciozna dugoročna vizija povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada te se ujedno predlažu konkretne mjere za uklanjanje prepreka na terenu u pogledu boljega gospodarenja otpadom.

Važno je napomenuti da je CGO Biljane Donje u potpunosti usklađen s predviđenim sustavom odvojenoga sakupljanja otpada, kao i sa smjernicama Europske komisije oko načina zbrinjavanja otpada.

Gospodarenje otpadom utječe na sve ljude i na naš okoliš te je puno više od komunalne usluge; to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno, i velika odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama i razvijanje industrije. U tom smislu građani Republike Hrvatske, pa tako i žitelji naše županije postupno usvajaju navike pravilnog zbrinjavanja i odvajanja otpada. Otpad proizvodimo svaki dan sve više i više. Moramo početi odgovorno gospodariti otpadom, ako ne želimo da otpad zagospodari nama, odnosno započeti s odvojenim sakupljanjem reciklabilnoga dijela otpada, jer ga do 2020. godine moramo odvojiti 50 posto. Stoga problem moramo rješavati danas te ujedno težiti ciljevima koje trebamo dostići u budućnosti.

Direktor Dino Perović, dipl. ing.