Eko d.o.o. - za gospodarenje otpadom Zadarske Županije
+385 23 49 33 80
info@eko-go.hr
Strukturni fondovi
 
 
img

Projekt CGO Biljane Donje

U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje na površini od oko 46 hektara prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

POČNIMO ODMAH ODVAJATI OTPAD

Vrijeme je da Zadarsku županiju učinimo čišćom i ljepšom.
Odvajajmo otpad i odlažimo ga u odgovarajuće spremnike, jer tako smanjujemo opasne i ružne planine otpada te čuvamo okoliš za nas i buduće generacije.

Mi znamo dobro gospodariti otpadom

 

Eko d.o.o. - za gospodarenje otpadom Zadarske Županije

Institucije s kojima partnerski surađujemo na rješavanju problema okoliša.