24.02.2010. Vijesti

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje

O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 16. veljače do 16. ožujka 2010. godine stavlja se na javni uvid

Studija o utjecaju na okoliš i Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije

Studija i Zahtjev će od 16. veljače do 16. ožujka 2010. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Grada Benkovca (Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12) i Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Javno izlaganje Studije i Zahtjeva održat će se 11. ožujka 2010. godine u 11.00 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Benkovac, Šetalište kneza Branimira 45.
Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestima javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Grad Benkovac, 23 420 Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.